besloten vennootschap

Wat komt er allemaal bij kijken?

Diensten

Zegmaarfrank zorgt er voor of ziet er op toe, dat de administratie op een deugdelijke wijze wordt ingericht en gevoerd. Wij hebben een (lichte) voorkeur voor online boekhouden. Met een goed bijgehouden administratie kan de periodieke (maand, kwartaal of jaar) aangifte omzetbelasting worden gedaan.

Na afloop van elk boekjaar zal een jaarrekening (conform wettelijke bepalingen) worden opgemaakt. De jaarrekening is vooral nodig om de aangifte vennootschapsbelasting te kunnen doen. En een verkort exemplaar dient te worden gedeponeerd. Wordt er dividend uitgekeerd, dan zullen we zorg dragen voor de aangifte dividendbelasting. En neemt de BV personeel in dienst, dan kunnen we je ondersteunen.

Het kantoor is echter meer dan een uitvoerder van allerlei wettelijk verplichte activiteiten! Als vertrouwenspersoon zullen er diverse onderwerpen de revue kunnen passeren:

  • het aanvragen van een financiering bij de bank
  • veranderen van rechtsvorm
  • conflicten met partners, mediation
  • overnames

Er zijn nog veel meer kwesties waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen. Met de opgedane ervaring in de afgelopen 25 jaar is de kans groot dat zegmaarfrank je goed kan ondersteunen.

Share This